Theologie voor Geïnteresseerden

Cursus voor Den Haag en omstreken

logo pkn

VIERDAAGSE THEOLOGISCHE ZOMERSCHOOL 2022, DEN HAAG

Beste mensen,

In 2022 is er opnieuw een theologische zomerschool, in de Badkapel van Scheveningen, van maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli. Welkom!

Bedoeling

De zomerschool bestaat uit een serie lessen-met-gesprek over thema’s uit de theologie. Zij worden vanuit de Bijbel, de samenleving en eigen deskundigheid verzorgd door acht theologen. Allen hebben een specialisme, ruime ervaring en een frisse kijk op de praktijk van kerk & samenleving. Je kunt deze week beschouwen als ‘een weekje theologie’. De week weerspiegelt tegelijkertijd datgene waar de driejarige cursus Theologische vorming voor Geïnteresseerden (TVG) voor staat: kennis, inspiratie voor alledag, de ontdekking van meerdere zienswijzen, momenten van gesprek, eigen reflectie op zingeving en een heleboel gezamenlijk plezier met verrassende ontmoetingen en leermomenten.

Thema

Dit jaar is er een overkoepeld thema: “zin in veelkleurigheid”. Dat zegt: je moet er zin in hebben om je te verdiepen in theologie. Dat geeft weer zin aan je eigen trektocht. De docenten, verschillend in stijl en vakkennis, hebben de opdracht om iets van de diversiteit over te brengen die theologie rijk is. Vele wegen leiden immers naar Rome. Dat blijkt al in de Bijbel zelf en je ziet het terug in de lees- en benaderingswijzen van teksten, verhalen en beeldtaal. Mensbeelden, de actualiteit, kunst, muziek, verhalen en de ‘regenbooggemeenschap’ komen in het programma voor; wellicht leren we om hier weer eens anders naar te kijken. Kortom: een week met kleur!

Programma

Bij alle lessen zorgt de docent voor de lesmaterialen en een kleine leestafel. Er wordt ook verwezen naar websites of naar boeken voor nadere studie. Voorkennis is niet vereist, maar affiniteit en nieuwgierigheid zijn dat wel.

Informatie

Deelname kost in totaal 90 Euro. Regel is dat je zoveel mogelijk alle lessen volgt; je kunt niet intekenen op onderdelen. Je neemt je eigen lunch mee, maar vrijwilligers van de Badkapel zorgen op alle dagen voor de drank, wat lekkers en een verrassing bij de lunch. We starten om 9.30 uur en sluiten af om 16.00 uur. Op donderdag is er een lunchconcert in de kerk (door docent/organist Bert Mooiman). Tijdens middagpauzes van een uur is het ook leuk om even buiten te zijn: het fraaie Westbroekpark ligt naast de kerk en na afloop is een bezoek aan de boulevard de moeite waard. Op vrijdag is er een gezellige nazit met een hapje en een drankje. De kerk is met bus en tram prima te bereiken en rolstoeltoegankelijk. Moderne technische middelen zorgen dat de lessen goed te zien en te horen zijn.

Aanmelding en communicatie

Heb je belangstelling, dan kun je een inschrijfformulier aanvragen bij mij. Na inlevering van dit formulier en je betaling ontvang je een programma waarin alle docenten hun lesinhoud nog wat uitvoeriger beschrijven. Ook staan daar extra spelregels in van praktische aard. Mijn adresgegevens zijn: Ria Keijzer – Meeuwse, Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg, 06 – 50 22 82 50 of 070 – 3 19 19 38, . Er is plek voor maximaal 40 deelnemers. De zomerschool is populair, dus wees er snel bij! Er komt een bericht in het blad “Kerk in den Haag” en verder hopen we dat allen die dit lezen er anderen attent op maken in hun eigen kennissenkring, kerkdienst, kerkblad, buurt of geloofsgemeenschap. Dit bericht is hiervoor vrij te gebruiken.

Wees er snel bij want er is altijd veel belangstelling voor deze zomerschool.

Graag tot ziens en hartelijke groeten,
Ria Keijzer, coördinator theologische zomerschool 2022.

Nieuwe Badkapel