Theologie voor Geïnteresseerden

Cursus voor Den Haag en omstreken

logo pkn

Cursusprogramma

Het programma bestrijkt vier velden:

Een cursusjaar omvat 29 weken met per bijeenkomst 2 lessen van 5 kwartier. De vakken zijn als volgt verdeeld over de verschillende jaren:
Eerste jaar
Veld Vak Aantal lessen
Bijbel Oude Testament 10
Nieuwe Testament 10
Niet-westerse theologie en exegese 6
Geloof Dogmatiek 8
Ethiek 6
Kerk en samenleving Kerkgeschiedenis 6
Gemeenschapsvormen en gemeenteopbouw 5
Praktijk Liturgiek 7
Tweede jaar
Veld Vak Aantal lessen
Bijbel Oude Testament 8
Nieuwe Testament 8
Geloof Dogmatiek 7
Ethiek 5
Spiritualiteit 7
Kerk en samenleving Kerkgeschiedenis 6
Filosofie 6
Kerk in de mondiale samenleving 6
Praktijk Pastoraat 5
Derde jaar
Veld Vak Aantal lessen
Bijbel Oude Testament 10
Nieuwe Testament 10
Geloof Dogmatiek 7
Inleiding in de Judaïca 6
Spiritualiteit 5
Kerk en samenleving Kerkgeschiedenis 8
Wereldgodsdiensten 6
Praktijk Diaconaat 6

Per jaar zijn drie of vier lessen bestemd voor inhaal en evaluatie.

Werkstuk

De mogelijkheid bestaat om de cursus met een werkstuk af te sluiten. Dit moet gebeuren in overleg met de docent van het betreffende vak.
Een werkstuk is niet verplicht en derhalve geen voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat.

Losse vakken

Ieder vak is als blok ook los te volgen. De kosten zijn afhankelijk van het vak.

Vervolgcursus

In overleg met de afscheid nemende derdejaarscursisten worden afspraken gemaakt over de inhoud van een eventueel te organiseren vervolgcursus voor oud-cursisten. Deze omvat meestal lessen in een viertal vakken, verdeeld over 10 lesavonden en/of middagen. Deze vervolgcursus gaat alleen door bij voldoende belangstelling (minimaal 15 deelnemers).