Theologie voor Geïnteresseerden

Cursus voor Den Haag en omstreken

logo pkn

Cursusprogramma

Het programma bestrijkt vier velden:

Een cursusjaar omvat 31 weken met per bijeenkomst 2 lessen van 5 kwartier. De vakken zijn als volgt verdeeld over de verschillende jaren:
Eerste jaar
Veld Vak Aantal lessen
Bijbel Oude Testament 10
Nieuwe Testament 10
Niet-westerse theologie 6
Geloof Dogmatiek 8
Ethiek 6
Kerk en samenleving Kerkgeschiedenis 6
Gemeenschapsvormen en gemeenteopbouw 5
Praktijk Liturgiek 7
Tweede jaar
Veld Vak Aantal lessen
Bijbel Oude Testament 8
Nieuwe Testament 8
Geloof Dogmatiek 7
Ethiek 5
Spiritualiteit 7
Kerk en samenleving Kerkgeschiedenis 6
Filosofie 6
Kerk in de mondiale samenleving 6
Praktijk Pastoraat 5
Derde jaar
Veld Vak Aantal lessen
Bijbel Oude Testament 10
Nieuwe Testament 10
Geloof Dogmatiek 7
Inleiding in de Judaïca 6
Spiritualiteit 5
Kerk en samenleving Kerkgeschiedenis 8
Wereldgodsdiensten 6
Praktijk Diaconaat 6

Per jaar zijn drie of vier lessen bestemd voor inhaal en evaluatie.

Werkstuk

De mogelijkheid bestaat om de cursus met een werkstuk af te sluiten. Dit moet gebeuren in overleg met de docent van het betreffende vak.
Een werkstuk is niet verplicht en derhalve geen voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat.

Losse vakken

Het is mogelijk alleen één bepaald vak te volgen, dit jaar alleen nog Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek en Liturgiek.

Vervolgcursus

Bij voldoende belangstelling kan er een vervolgcursus worden georganiseerd. Deze bestaat uit vier vakken van elk vijf lessen gedurende tien weken, meestal in de eerste helft van het cursusjaar. De cursisten van het derde jaar kunnen hun wensen aangeven voor de vakken in de volgende vervolgcursus. Ook oud-cursisten van eerdere jaren kunnen deelnemen aan een vervolgcursus.