Theologie voor Geïnteresseerden

Cursus voor Den Haag en omstreken

logo pkn

Voor de nieuwe cursisten in het cursusjaar 2016 zijn de kosten als volgt:

Het cursusgeld bedraagt € 225,- per jaar als het totale cursusgeld wordt voldaan vóór 1 februari 2016 of € 230,- per jaar als in twee termijnen wordt betaald vóór 1 februari resp. 1 maart 2016.

Voor het eerste jaar wordt het cursusgeld vermeerderd met een bijdrage van € 15,- inschrijfgeld.

Het landelijk cursusmateriaal dat wordt uitgereikt is bij het cursusgeld inbegrepen. Voor enkele vakken wordt geadviseerd een boek aan te schaffen.

Echtparen/huisgenoten betalen samen € 400,- per jaar als het totale cursusgeld wordt voldaan vóór 1 februari 2016 of € 410,- per jaar als in twee termijnen wordt betaald vóór 1 februari resp. 1 maart 2016.

Voor het eerste jaar wordt het cursusgeld voor echtparen/huisgenoten vermeerderd met een bijdrage van € 20,- inschrijfgeld.

Voor het tweede jaar geldt: Indien het gehele cursusgeld vóór 1 februari 2016 is voldaan, dan bedraagt het € 225. Als u in twee termijnen wilt betalen, dan betaalt u € 115 vóór 1 februari en vervolgens € 115 vóór 1 maart 2016.

Voor het derde jaar geldt: Indien het gehele cursusgeld vóór 1 februari 2016 is voldaan, dan bedraagt het € 215. Als u in twee termijnen wilt betalen, dan betaalt u € 110 vóór 1 februari en vervolgens € 110 vóór 1 maart 2016.

In overleg met de penningmeester is een afwijkende betalingsregeling mogelijk.

Betaalinformatie
U kunt het cursusgeld betalen via giro- of bankoverschrijving op giro 1557 (IBAN: NL17INGB0000001557 ) t.n.v. Cursus TVG Den Haag, onder vermelding van: naam cursist en jaargroep.
Op verzoek kan de penningmeester een factuur en/of bewijs van betaling toezenden ( ).

Van het cursusgeld wordt per deelnemer jaarlijks een deel bijgedragen aan het landelijk secretariaat van de Stuurgroep TVG.

Eurobiljetten