Theologie voor Geïnteresseerden

Cursus voor Den Haag en omstreken

logo pkn

De docenten:

Naam Vak
Dr. F.L. Bakker Wereldgodsdiensten / Niet Westerse Theologie
Ds. A. Cannegieter Oude Testament
Ds. J.C. van Dongen Nieuwe Testament
Ds. O. Elseman Kerkgeschiedenis
Drs. R. van Essen Kerk in de mondiale samenleving
Mw. M. Keijzer - Meeuwse Gemeenschapsvormen en gemeenteopbouw
Ds. J. Korf Spiritualiteit
Ds. M. Koster Oude Testament / Juda´ca
Dr. P. Lugtigheid Oude Testament
Vacature Diaconaat
Dr. N.A. Riemersma Nieuwe Testament
Drs. D.L. Schiethart Nieuwe Testament
Drs. G. Schürmann Filosofie
Ds. A. Sterrenburg Dogmatiek
Drs. C.L.M. van Straten Pastoraat
Ds. Sj. Zwaan Liturgiek