Theologie voor Geïnteresseerden

Cursus voor Den Haag en omstreken

logo pkn

De docenten:

Naam Vak
Ds. M.W. van Beinum Oude Testament
Ds. P. van der Burg Ethiek
Ds. J.C. van Dongen Dogmatiek / Nieuwe Testament
Ds. O. Elseman Kerkgeschiedenis
Drs. R. van Essen Kerk in de Mondiale Samenleving
Mw. M. Keijzer - Meeuwse Gemeenschapsvormen en gemeenteopbouw
Ds. J. Korf Spiritualiteit
Ds. M. Koster Oude Testament / Juda´ca
Dr. P. Lugtigheid Oude Testament
F. Roemer Filosofie
Drs. D. L. Schiethart Nieuwe Testament
Ds. H. E. Schouten Wereldgodsdiensten / Niet Westerse Theologie
Drs. G. Schürmann Filosofie
Ds. A. Sterrenburg Dogmatiek
Drs. C.L.M. van Straten Pastoraat
Drs. L.C. Verzijden Diaconaat
Ds. S.P. Zwaan Liturgiek