Theologie voor Geïnteresseerden

Cursus voor Den Haag en omstreken

logo pkn

Deze driejarige cursus is bedoeld voor ieder die zich wil verdiepen in de vragen van geloof, kerk en samenleving.

De cursus Den Haag maakt deel uit van een landelijk verband. Op meer dan 15 plaatsen worden TVG cursussen gehouden onder verantwoordelijkheid van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie van de Protestantse Kerk in Nederland, zie de website van de PKN. In Den Haag start jaarlijks in september een nieuwe leergang.

Zowel wat inhoud als deelnemers betreft wil de cursus een voluit oecumenische cursus zijn, die open staat voor een ieder die belangstelling heeft voor de wereld van geloof en religie, voor kerk en theologie. U bent dus welkom ongeacht uw religieuze achtergrond.

Deelnemers die de cursus gedurende drie jaar hebben gevolgd, ontvangen een certificaat. De voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat is dat minstens 75 % van de lessen is gevolgd. Het is ook mogelijk de cursus één of twee jaar te volgen.

De nu lopende cursus is gestart in september 2018, de eerstvolgende zal beginnen in september 2019.

De lopende woensdagavondcursus is gestart op 10 januari 2018. Deze wordt in de Bergkerk gegeven aan de Daal en Bergselaan.